Today

Як вступити у виш на бюджетну форму у 2024 році

Початок вступної кампанії 2024 року стартує у липні, зараз триває національний мультитест.

Абітурієнти повинні подати до 5 заяв на бюджетні місця та до 10 – на контрактні, надаючи пріоритетність кожній заяві. Рейтинговий список формують за категоріями та джерелами фінансування, а коригування списку автоматично відбувається до заповнення всіх бюджетних місць.

У липні стартує вступна кампанія 2024 року. На сьогодні все ще триває національний мультитест. Бали, отримані абітурієнтами на НМТ, допоможуть сформувати рейтинговий список вступників. Однак цьогорічним абітурієнтам варто вже починати ознайомлюватися із переліком документів, які треба подати у виш. Зокрема, якщо вони хочуть вступити на бюджетну форму.

Що треба знати про подання заяв та їхню пріоритетність

Під час вступної кампанії 2024 року вступ абітурієнтів на бюджет до вишів України для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) відбуватиметься з урахуванням визначених вступником пріоритетностей заяв.

При цьому вступники можуть подати не більше 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення (бюджет) на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції, та до 10 заяв – на небюджетні конкурсні пропозиції (контракт). Кожній заяві вступник надає пріоритетність. Пріоритетність – це черговість заяв (від 1 до 5, де 1 є показником найпріоритетнішої заяви), відповідно до якої визначають черговість розгляду заяви при вступі на бюджетні місця. Зазначену вступником пріоритетність заяв не можна змінити після подання заяви.

ЗВО у правилах прийому може передбачати встановлення локальних пріоритетностей. Порядок застосування локальної пріоритетності визначають Правила прийому відповідного вишу з обов’язковим оприлюдненням порядку їх застосування.

Пріоритетність застосовують лише під час зарахування на навчання на бюджетні місця.

Які є правила формування рейтингового списку

Рейтинговий список вступників формують за категоріями та джерелами фінансування у такій послідовності:

– вступники, які мають право на зарахування на місця державного або регіонального замовлення за

– результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди;

– вступники, які мають право на зарахування за квотою-2;

– вступники, які мають право на зарахування за квотою-1;

– вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

Вступників, які мають право на зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу, впорядковують за алфавітом.

Рейтинговий список вступників, які мають право на зарахування за квотами та які мають право на зарахування на загальних умовах, впорядковують таким чином:

– відповідно до конкурсного балу – від більшого до меншого;

– відповідно до пріоритетності заяви від першої до останньої;

– відповідно до оцінки з предмета, який враховують з найбільшим ваговим коефіцієнтом, у разі двох чи більше предметів з однаковими найбільшими ваговими коефіцієнтами – з предмета з меншим номером – від більшого до меншого;

– відповідно до результатів розгляду мотиваційних листів (при формуванні рейтингового списку широкого конкурсу однакові права мають вступники, яким виші визначили однакові рейтингові місця за результатами розгляду мотиваційних листів – перше, друге, третє тощо за умови однакових показників рейтингування вищого порядку).

При однакових конкурсних балах для впорядкування рейтингу вступників використовують пріоритетність заяв від першої до останньої (на місця державного та регіонального замовлення), при однакових пріоритетностях – вищі оцінки з предмета, який враховують з найбільшим ваговим коефіцієнтом, далі – результати розгляду мотиваційних листів.

У разі, якщо кількість вступників не перевищує кількість виділених місць ліцензованого обсягу, рейтинговий список формують в алфавітному порядку.

Які правила коригування рейтингового списку

Після завершення строків подання заяв абітурієнтами у кожному закладі освіти формують рейтинговий список вступників за кожною окремою спеціальністю. Його автоматично скоригують відповідно до зазначених абітурієнтами пріоритетів згідно з алгоритмом.

Рекомендованими для зарахування на бюджет будуть ті вступники, які на підставі сформованого рейтингу потраплять на бюджетні місця у будь-якому ЗВО за будь-якою спеціальністю.

При цьому рекомендацію про зарахування надаватимуть вступнику за найвищим пріоритетом, а всі його заяви з меншим пріоритетом у такому разі автоматично анулюють. Це дозволить звільнити списки рекомендованих і надасть можливість автоматично потрапити на бюджетні місця у рейтингових списках абітурієнтам з нижчими балами.

Такі автоматичні коригування здійснюватимуть, доки в них буде необхідність. При цьому в абітурієнтів, які при кожному наступному автоматичному коригуванні списків уперше потраплятимуть на бюджетні місця, також будуть скасовувати заяви з нижчими пріоритетами.

Якщо абітурієнт потрапляє на бюджетне місце за спеціальністю з меншим пріоритетом, він не втрачатиме місце у рейтингу за спеціальністю з більшим пріоритетом і може потрапити на бюджетну форму навчання на більш пріоритетну для себе спеціальність у разі автоматичного звільнення місця. У такому разі його заяу з меншим пріоритетом також анулюють, що автоматично надасть можливість потрапити у “бюджетний список” іншому за списком абітурієнту.

Такі коригування рейтингових списків проводять автоматично до того моменту, поки всі бюджетні місця за всіма спеціальностями у всіх вишах України не будуть заповнені і кожному з абітурієнтів (які матимуть найвищі рейтингові бали) не запропонують тільки одне бюджетне місце за одним із пріоритетів.

Наприклад, якщо абітурієнт рекомендований для зарахування на бюджетне місце на спеціальність за 3-м пріоритетом, то всі його заяви з меншими пріоритетами будуть анульовані. При цьому при автоматичному коригуванні рейтингових списків абітурієнта можуть рекомендувати на навчання за спеціальністю з вищим, 2-м пріоритетом, оскільки зі списків також будуть виключати заяви інших абітурієнтів з нижчими для них пріоритетами. У такому разі заяву цього абітурієнта з 3-м пріоритетом також анулюють, оскільки в процесі коригування списків він потрапить на місце державного замовлення в 2-му для себе пріоритеті. Отже, абітурієнт матиме вибір: вступити на бюджет за 2 пріоритетом, або подавати документи на контракт за 1, 3, 4 або 5 пріоритетом, оскільки право вступу на бюджет за пріоритетами 1, 3, 4 або 5 в такому разі втрачається.

Якщо вступник за результатами адресного розміщення бюджетних місць не отримав рекомендації до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення, але має достатній конкурсний бал за певною заявою і не отримав рекомендацію лише внаслідок застосування кваліфікаційного мінімуму бюджетних місць, то йому автоматично пропонують на вибір надання рекомендації до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення за цією самою спеціальністю (спеціалізацією, предметною спеціальністю) в інших вишах, в яких прохідний бал є меншим, таким самим або більшим у межах 5 балів, як порівняти з попередньо обраним закладом.

Коли опублікують рейтинговий список та буде зарахування на навчання

Після зазначеного автоматичного коригування сформують кінцевий рейтинговий список за кожною спеціальністю у вишах. Він має бути оприлюднений на сайті Вступ.ОСВІТА.UA не пізніше 5 серпня 2024 року.

Так, 5 серпня абітурієнти з найвищими балами отримають право вступу на бюджет тільки на одну з п’яти конкурсних пропозицій з найвищим пріоритетом і матимуть час до 18:00 години 8 серпня, аби виконати вимоги до зарахування у тих ЗВО, де вони рекомендовані до зарахування.

Абітурієнти, які з будь-яких причин до 18:00 години 8 серпня не виконають вимоги до зарахування, втрачають право на зарахування (переведення) на бюджет у цьому році. При цьому вони зберігатимуть право вступу за контрактною формою навчання на будь-яку зі спеціальностей, на яку вони подавали заяву.

Рекомендацію на бюджет для вступника, який не виконав вимог для зарахування за державним замовленням (не подав оригінали документів у визначені строки) анулюють, а його місце надають іншому вступнику за правилами переведення на вакантні місця держзамовлення, що визначені у розділі XІI Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти.

Зарахування вступників на бюджет відбуватиметься до 10 серпня 2023 року.

Після зарахування абітурієнтів на бюджет розпочинається зарахування на контракт, що відбуватиметься на підставі або НМТ, або творчого конкурсу у виші, або на підставі розгляду мотиваційних листів чи індивідуальної співбесіди залежно від спеціальності та в межах ліцензійного обсягу спеціальності.

Переведення на вакантні бюджетні місця осіб, які зараховані на навчання за контрактом, відбувається не пізніше 17 серпня 2024 року. Надання рекомендацій до зарахування й оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають за контрактом на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, здійснюють не раніше ніж 9 серпня 2024 року.

Зарахування на навчання вступників за кошти цільових пільгових державних кредитів та за контрактом відбувається не пізніше 30 серпня 2024 року.

Нещодавно у Кременчуці відзначили кращих випускників: 101 золота та 19 срібних медалей!

 

 

 

переглядів
up