Інформація КОДПІ від 24 жовтня

291
налоговая

Основні вимоги податкового законодавства до неприбутківців

У п’ятницю, 21 жовтня, фахівці податкової інспекції м. Кременчука взяли участь у семінарі — нараді для суб’єктів господарювання на тему «Порядок внесення змін до установчих документів неприбуткових організацій згідно з Податковим Кодексом України», який відбувся в приміщенні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Зокрема, у рамках заходу, заступник начальника управління податків і зборів з юридичних осіб Вікторія Яскевич довела до присутніх нові вимоги Податкового кодексу України щодо установчих документів неприбуткових установ і організацій. Звернула увагу представників громадських організацій на тому, що відповідно до змін розширився спектр ознак неприбутковості. Якщо раніше таких було 18, то наразі їх налічується 44. Кожна неприбуткова організація має перевірити свої статутні документи (положення, регламент) на предмет відповідності своїх положень новим ознакам неприбутковості, які зазначені в статті 133 Податкового Кодексу України.

Акцентувала увагу, що згідно з підпунктом 133.4.1 пункту133.4 статті 133 ПКУ неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає таким вимогам:

 • утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
 • установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
 • установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).
 • внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації повинні використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Наголошено, що неприбуткові організації, які до 1 січня 2017 року не приведуть свої установчі документи у відповідність з вимогами, встановленими пунктом 133.4 статті 133 ПКУ, та не нададуть копії таких документів контролюючому органу, будуть виключені після 1 січня 2017 року з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Вікторія Яскевич відповіла на питання присутніх.

Також податківці звернули увагу на те, що більш детальну інформацію можна отримати, завітавши до Центру обслуговування платників секція №7 (за адресою м.Кременчук, вул. Троїцька, 76) або за телефоном 74-18-38.

Кременчуцька ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області

 

Звернення громадян як один з пріоритетних напрямів роботи податкової інспекції

Одним із напрямків роботи Кременчуцької ОДПІ  є кваліфікований, неупереджений, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян з метою оперативного вирішення порушених питань та  забезпечення вимог Закону України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР «Про звернення громадян».

Так, у січні – вересні 2016 року до Кременчуцької ОДПІ надійшло 131 письмове звернення громадян, зокрема, у вересні – 12 звернень.

Найбільш актуальними питаннями, з якими громадяни зверталися до ОДПІ у звітому періоді стосувались інформування про ухилення від сплати податків, податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску, реєстрації та обліку платників податків.

З початку року на особистий прийом до керівництва Кременчуцької ОДПІ  звернулось 29 громадян, в тому числі у вересні проведено 3 особистих прийоми.

Фактів порушень посадовими особами інспекції положень Закону України “Про звернення громадян” та не вирішення  порушених у зверненні громадян обґрунтованих питань, що призвели б до повторного оскарження рішень посадових осіб, чи звернень до органу вищого рівня в податковій інспекції у період січень – вересень 2016 року не встановлено.

Кременчуцька ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області

 

Податкова інформує

 18.10.2016 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України
від 05.09.2016 № 811 «Про затвердження Змін до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів» (далі – Наказ № 811), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.09.2016 за № 1272/29402.

Наказом № 811 змінено додаток до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 № 666 (далі – Наказ № 666), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.08.2015 за № 974/27419, в якому наведено Перелік кодів видів сплати (що вказуються в полі «Призначення платежу») розрахункового документа, зокрема запроваджено нові коди:

10С – повернення на електронний рахунок платника надмірно сплачених сум ПДВ;

420 – бюджетне відшкодування в рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу за рахунок інших платежів;

240 – надходження до бюджету коштів з рахунку в системі електронного адміністрування реалізації пального.

Крім того, в Переліку кодів видів сплати змінено вид сплати за кодом 135 та виключено код 160.

З оновленим текстом Наказу № 666 Ви можете ознайомитись скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.sfs.gov.ua).

Кременчуцька ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області

 

Оновлено довідники податкових пільг

Державною фіскальною службою України затверджено нові довідники пільг станом на 01.10.2016 року:

– Довідник №80/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

– Довідник №80/2 інших податкових пільг.

У довідниках надано перелік пільг із податку на прибуток, ПДВ, плати на землю, акцизного податку, місцевих податків та зборів, оподаткування неприбуткових установ і організацій, а також початок та кінець дії пільг.

Нагадаємо, що зазначений документ застосовується при заповненні Звіту про суми податкових пільг (додаток до Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2010 р. №1233).

Детальніше про коди пільг можна дізнатися на веб-порталі Державної фіскальної служби України http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/dovidniki-/.

 Кременчуцька ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області

 

Прийняли на роботу нового працівника – повідомте податкову

Податкова інспекція нагадує роботодавцям про вимоги діючого законодавства інформувати податкову інспекцію щодо прийому на роботу нових працівників.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 24 Кодексу законів про працю України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Порядок повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 413.

Кременчуцька ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області

Перелік документів для реєстрації РРО
Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій формі при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг повинні застосовувати зареєстровані в податковій інспекції за основним місцем обліку персоналізовані опломбовані РРО, які переведені у фіскальний режим роботи.

Реєстрації в контролюючому органі підлягають РРО, модифікації яких включені до Державного реєстру РРО, з урахуванням сфер їх застосування та за умови, що строк служби, установлений у технічній документації на РРО, не вичерпався, а також з урахуванням строків первинної реєстрації, установлених Державним реєстром РРО.

Для реєстрації РРО суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу:

 • заяву за формою № 1-РРО, яка  має бути підписана керівником суб’єкта господарювання або фізичною особою – підприємцем із зазначенням дати подання;
 • копію документа, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО;
 • копію документа на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися РРО;
 • копію паспорта (формуляра) РРО та копію паспорта модема (у разі застосування зовнішнього модема);
 • копію договору суб’єкта господарювання з ЦСО про технічне обслуговування та ремонт РРО;
 • копію договору на технічне обслуговування та ремонт реєстраторів, укладений між Центром сервісного обслуговування та виробником РРО;
 • книгу обліку розрахункових операцій на РРО та розрахункові квитанції.

Копії документів засвідчуються підписом керівника суб’єкта господарювання або особистим підписом фізичної особи – підприємця.

У разі подання реєстраційної заяви суб’єктом господарювання пред’являються оригінали відповідних документів.

 Кременчуцька ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області

 

Перелік документів, які повинні знаходитись на місці торгівлі у підприємця-“загальносистемника”
Кременчуцька ОДПІ нагадує, що фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування при здійсненні торгівельної діяльності зобов’язані здійснювати розрахункові операції виключно із застосуванням РРО.

При цьому, фізичні особи – підприємці повинні забезпечити наявність на торговому місці наступних документів:

книги обліку доходів та витрат;

книги обліку розрахункових операцій;

– виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

– ліцензії;

– свідоцтва платника ПДВ (у разі, якщо суб’єкт господарювання зареєстрований платником ПДВ);

– трудових угод з найманими працівниками (у разі використання найманої праці).

Кременчуцька ОДПІ Головного управлінняДФС у Полтавській області

 

Податковий календар

28 жовтня, п’ятниця Останній день сплати

 • ПДВ за вересень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
 • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за вересень
 • акцизного податку за вересень
 • рентної плати за вересень за:

користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
користування радіочастотним ресурсом України;
транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;
транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

 • плати за землю за вересень
 • єдиного податку платниками четвертої групи за ІІІ квартал
 • авансового внеску податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, юридичними особами за ІІІ квартал
 • авансового внеску з транспортного податку юридичними особами за ІІІ квартал
 • податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за вересень
 • податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за вересень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки
 • військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за вересень

Кременчуцька ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області

Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь что бы сообщить нам.

Підписатись на наш телеграм-канал Підписатись на нашу сторінку у ФБ Підписатись на нашу Твітер-срічку

You may also like

Податкові новини за 23 квітня 2018 року

Лише тиждень залишився до завершення деклараційної кампанії –