Today

Розмір добових

Максимальний розмір добових, які можна віднести до витрат без документального підтвердження згідно з пп. 140.1.7 ПКУ для небюджетних організацій*.

Країна відрядження
Максимальний розмір добових витрат
Україна Не більше 243,60 грн**
За кордон Не більше 913,50 грн***

* Наведені обмеження встановлено для працівників підприємств усіх форм власності, крім державних службовців та осіб, які направляються у відрядження підприємствами, що повністю або частково утримуються за рахунок коштів бюджетів, для яких встановлені окремі норми Постановою КМУ від 02.02.2011 р. №98. ** Не більше 0,2 мін. з/п на 1 січня звітного року. Мінімальна заробітна плата встановлена на 1 січня 2015 року і становить 1218 грн. *** Не більше 0,75 мін. з/п на 1 січня звітного року. Мінімальна заробітна плата встановлена на 1 січня 2015 року і становить 1218 грн.

переглядів
up