Today

При розрахунку показника середньооблікової кількості працівників, сумісники не враховуються

ФОП має найманих працівників, які працюють за сумісництвом. Як правильно заповнити звіт з ЄСВ, а саме, чи враховувати цих працівників в показниках середньооблікової кількості штатних працівників, та штатної чисельності працівників?

Це різні показники звіту з ЄСВ і розраховуються вони по-різному.

Середньооблікова кількість штатних працівників.

Зазначений показник визначається платником відповідно до наказу Держкомстату України від 28.09.2005 № 286.

Показник середньооблікової кількості штатних працівників використовується для визначення кількості зайнятих працівників за сферами економічної діяльності та ведення спостереження за змінами мобільності робочої сили. Суть його визначення полягає у тому, що зайнятий працівник враховується тільки один раз (за місцем основної роботи), незалежно від терміну трудового договору та тривалості робочого часу. Сумісники при розрахунку цього показника не враховуються.

Штатна чисельність працівників це встановлений на перше число звітного періоду роботодавцем склад працівників (персонал), з якими укладено трудовий договір (контракт) відповідно до затвердженого роботодавцем переліку посад (з урахуванням вакантних), в якому зазначено розмір окладу для конкретної посади. Сумісники при розрахунку цього показника враховуються у випадку, якщо вони займають посаду, передбачену штатним розписом.
«Дебет-Кредит»

переглядів
up