Today

Спецрежимники-експортери вправі отримувати бюджетне відшкодування ПДВ

Чи мають підприємства — виробники сільгосппродукції, які перебувають на спецрежимі з ПДВ та є експортерами, право на бюджетне відшкодування з ПДВ? І якщо так, то як відобразити суму такого бюджетного відшкодування в декларації з ПДВ?

Спеціальний режим з ПДВ, установлений для сільгоспвиробників, регулюється ст. 209 ПКУ. Так, згідно з п. 209.3 ПКУ, якщо сума ПДВ, сплачена (нарахована) сільгосппідприємством постачальникові на вартість виробничих чинників (див. пп. 209.15.1 ПКУ), перевищує суму податку, нараховану за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, то різниця між такими сумами не підлягає бюджетному відшкодуванню та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Проте, згідно з п. 209.4 ПКУ, при вивезенні сільгосптоварів у митному режимі експорту сільгосппідприємство — виробник таких товарів/послуг має право на бюджетне відшкодування ПДВ, сплаченого (нарахованого) постачальникам товарів/послуг, вартість яких включається до складу виробничих чинників. Таке відшкодування здійснюється у загальному порядку.

Зазначені норми вимагають від сільгоспвиробника окремого обліку податкового кредиту з ПДВ, що стосується експортних операцій. Тож проаналізуймо, як відбуваються такий облік і відображення податкового кредиту з ПДВ у декларації на практиці.

Порядок заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міндоходів України від 13.11.2013 р. №678 (далі — Порядок №678). Форма декларації як для тих, хто подає її на загальних підставах, так і для тих, хто подає її щодо діяльності у межах спецрежиму з ПДВ, є однаковою. Проте щодо діяльності на загальних підставах декларація подається з відміткою «0110» (далі — декларація 0110), а сільгоспвиробники-спецрежимники подають за тією самою формою декларацію з відміткою «0121» (далі — декларація 0121). При цьому спецрежимники зобов`язані подавати обидва види декларації, незалежно від того, чи здійснювали вони в звітному періоді відповідні види діяльності.

У рядку 1 розділу І декларації платник ПДВ відображає обсяг постачань, здійснених на митній території України. У декларації 0110 спецрежимник показує лише ті операції з постачання, на які не поширюється спецрежим (за їх наявності), а спецрежимні операції — в рядку 1 розділу І декларації 0121.

Оскільки в цьому випадку йдеться про проведення у звітному періоді операцій з експорту сільгосппродукції, то спецрежимник відображає такий експорт у рядку 2.1. При цьому Порядок №678 не встановлює, в якій саме декларації спецрежимник повинен відобразити такий експорт. На наш погляд, виходячи з норми абз. 2 п. 3 ч. 3 розділу V Порядку №678, логічно це зробити в декларації 0121. Не забуваймо і про те, що якщо декларування такого експорту здійснювалося на митниці на паперових носіях, то у терміни подання декларації з ПДВ, в якій заповнено рядок 2.1, потрібно подати до ДПС, до якої подано таку декларацію, примірник декларанта.

Щодо податкового кредиту, то його також показують у деклараціях окремо: той, що виник не за спецрежимними операціями, — в декларації 0110, а спецрежимний — у декларації 0121. Але той податковий кредит, який стосується експортних операцій, оскільки сільгоспвиробник має право на його бюджетне відшкодування, фіксують в обох деклараціях! При цьому коригують податковий кредит у порядку, встановленому підпунктом 6 п. 1 розділу V Порядку №678.

Спочатку такий податковий кредит відображають лише в рядку 10.1 декларації 0121. Проте потім відбувається ось що.

У рядку 16.3 обох декларацій проставляють суми ПДВ, включені до податкового кредиту за операціями сільгосппідприємств з вивезення сільгосппродукції в митному режимі експорту, проте з різними знаками. Значення цього рядка переносять із рядка 16.3 декларації 0121 до рядка 16.3 декларації 0110. Таким чином, у рядку 16.3 декларації 0110 з`являється додатне значення такого податкового кредиту, а в рядку 16.3 декларацій 0121 це саме значення відображають зі знаком «-».

Суму ПДВ у рядку 16.3 показують згідно з бухгалтерською довідкою, в якій така сума розраховується виходячи з фактично сплаченої (нарахованої) постачальникам товарів/послуг, вартість яких була включена до складу виробничих чинників, за рахунок яких сформовано податковий кредит за сільськогосподарськими товарами (супутніми послугами), вивезеними в митному режимі експорту (тобто того експорту, який було відображено у рядку 2.1 декларації 0121).

Бухгалтерська довідка має бути складена згідно з податковими накладними, митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ПКУ, які є підставою для нарахування сум податку, що належать до податкового кредиту, з урахуванням норм пункту 198.6 ПКУ, і містити вичерпний їх перелік.

Типової форми такої довідки не встановлено, бо вона може бути оформлена в довільній формі. Не передбачено й обов`язку подання такої довідки разом із декларацією, а тому вона залишається у платника ПДВ та зберігається ним у загальному порядку зберігання документів, на підставі яких складаються податкові декларації (див. п. 44 ПКУ).

Далі, якщо сума податкового кредиту в декларації 0110 перевищує сумарне значення податкового зобов`язання звітного періоду, то сільгосппідприємство має право на бюджетне відшкодування ПДВ. Таке відшкодування відображають у рядку 23 декларації 0110 в загальному порядку.

У декларації 0121 унаслідок проведеного коригування податкового кредиту податкові зобов`язання збільшуються. Додатне значення податкового зобов`язання з ПДВ декларації 0121 (значення рядка 25.2) підлягає перерахуванню на спецрахунок сільгосппідприємства.

Якщо ж у декларації 0121 за наслідками поточного звітного (податкового) періоду платник податків визначив відІємне значення різниці між сумою податкових зобов`язань та сумою податкового кредиту (заповнено рядок 19 декларації), така сума зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (відображається в рядку 20.2 декларації поточного звітного (податкового) періоду та переноситься до рядка 21.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду).
«Дебет-Кредит»

переглядів
up