Today

Проценти від орендної плати не оподатковуються

Чому оренда не є пасивним доходом?

ПКУ: 14.1.268 пасивні доходи – доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті.

Проценти — платіж, що здійснюється позичальником на користь кредитора у вигляді плати за використання залучених на визначений строк коштів або майна. До відсотків відносяться:

– платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит;

– платіж за використання коштів, залучених у депозит;

– платіж за придбання товарів на виплат;

– платіж за використання майна, отриманого в користування (орендні, у тому числі лізингові та рентні операції).

Очевидно, ваше запитання пов’язано із тим, що для більшості неприбуткових організацій пасивні доходи, відповідно до ст. 157 ПКУ, звільнено від оподаткування. Щоб надати відповідь, потрібно звернутися до ст. 5 і 14 ПКУ.

За ст. 5 ПКУ поняття, правила та положення, установлені ПКУ та законами з питань митної справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених ст. 1 ПКУ, тобто, з метою оподаткування. Водночас зазначено, що у разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням ПКУ, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення ПКУ. Інші терміни, що застосовуються у цьому Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.

Тобто, визначення того, що таке пасивні доходи з метою оподаткування, треба, в першу чергу, шукати в ПКУ. І тільки у разі, якщо в ПКУ такого визначення немає, можливо застосування визначень, встановлених іншими нормативними документами.

Згідно із зазначеним у вашому запитанні пп. 14.1.268 ПКУ пасивні доходи – доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті. Орендної плати, як бачимо, в цьому переліку немає. Як немає визначення, що таке орендна плата з метою її оподаткування податком на прибуток, ані в першому, ані в третьому розділах ПКУ. Тому потрібно звернутися до ЦКУ.

Згідно із ст. 759 ЦКУ за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк. Отже, орендна плата – це плата за користування майном, отриманим від орендодавця на певний строк у користування. Подробиці визначення розміру та форми такої плати наводяться у ст. 762 ЦКУ.

Але у запитанні ви влучно наводите визначення терміну «проценти» з пп. 14.1.206 ПКУ, які зазначені у визначенні пасивних доходів в пп. 14.1.268 ПКУ. Дійсно, за цією нормою до процентів належить, зокрема, платіж за користування майном згідно з договорами фінансового лізингу (оренди) (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об`єкта фінансового лізингу).

Таким чином, та частина доходу орендодавця, яка потрапляє до нього в сумі лізингового платежу (орендної плати) за договорами фінлізингу, і перевищує суму компенсації частини вартості об`єкта фінансового лізингу, вважається процентами. І згідно з цією нормою, ця частина доходу неприбуткових організацій є пасивними доходами, а отже, звільнена від оподаткування.
«Дебет-Кредит»

переглядів
up