Запитання до центру зайнятості

5395
wpid-dcz.jpg

Основні питання, які виникають у громадян до Центрів зайнятості.

Як впливає причина звільнення на подальше працевлаштування?

Все залежить від того, як конкретний роботодавець ставиться до конкретної причини звільнення. Зрозуміло, якщо привід для звільнення людини – прогул без поважної причини (пункт 4 статті 40 КЗпП), поява на роботі в нетверезому вигляді, в стані наркотичного або токсичного сп’яніння (пункт 7 статті 40 КЗпП), здійснення за місцем роботи розкрадання майна власника (пункт 8 статті 40 КЗпП), одноразове грубе порушення трудових обов’язків керівником підприємства, установи організації (стаття 41 КЗпП) – це дає роботодавцеві ґрунтовні підстави для сумнівів відносно дотримання працівником трудової дисципліни і в подальшому.

Також необхідно пам’ятати, що в трудових правовідносинах задіяні дві сторони (роботодавець та працівник), які мають відповідні права та зобов’язання один перед одним. Всі інші суб’єкти мають право втручання у відносини двох вищезазначених сторін лише у випадках та порядку, суворо регламентованих законодавством України, відповідно, це стосується і прийняття роботодавцем рішення щодо прийняття робітника на роботу або його звільнення.

За яких умов можна стати на облік в центр зайнятості?

Усі, хто звернулися до державної служби зайнятості за сприянням у пошуку роботи та виявили бажання в реєстрації, будуть зареєстровані, як такі, що шукають роботу.

Реєстрація особи як такої, що шукає роботу, провадиться за місцем проживання (реєстрації місця проживання) після пред’явлення паспорта і трудової книжки, а в разі потреби – військового квитка, документа про освіту або документів, що їх замінюють (ст. 2 Закону України "Про зайнятість населення" від 01.03.1991р. №803-XII, зі змінами).

Які умови отримання виплат в центрі зайнятості?

Статус безробітного дає особі право на отримання допомоги по безробіттю на умовах та в розмірах, визначених Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 02.03.2000 р. № 1533-III, зі змінами, – стаття 22 та 23 Закону № 1533. Розміри соціальних виплат залежать від страхового стажу, підстави звільнення та розміру заробітної плати, яку людина отримувала перед звільненням.

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років. Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів.

Умови, тривалість та розмір виплат допомоги по безробіттю визначається відповідно до статей 22, 23 та 33 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.

Які документи необхідно надати для отримання виплат?

Для отримання статусу безробітного, що дає право на виплату допомоги по безробіттю, у разі наявності такого права, людина особисто, на 8 день після закінчення встановленого строку пошуку підходящої роботи, подає до центру зайнятості заяву з інформацією про те, що вона не є найманим працівником, не уклала договір цивільно-правового характеру, не отримує пенсію на пільгових умовах і не зареєстрована як фізична особа-підприємець, копію довідки про ідентифікаційний номер, а також довідку про заробітну плату з останнього місця роботи.

Таким чином, допомога по безробіттю призначається на підставі: особистої заяви безробітного; довідки про середню заробітну плату за останнім місцем роботи; трудової книжки; пред’явлення свідоцтва про державне соціальне страхування (в разі наявності) чи іншого документа, що посвідчує особу.

За яких умов знімають з обліку?

Громадяни, зареєстровані в центрі зайнятості як такі, що шукають роботу, та безробітні, знімаються з обліку:
– з дня працевлаштування (самостійного або за направленням центру зайнятості), в тому числі на сезонні роботи; державної реєстрації фізичної особи – підприємця, укладення договору цивільно-правового характеру, предметом якого є діяльність, спрямована на виконання власними силами робіт, надання послуг тощо;
– поновлення безробітного на роботі за рішенням суду;
– вступу до навчального закладу з відривом від виробництва (за поданням громадянином заяви про зняття з обліку чи копії довідки-виклику);
– призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу (за поданням громадянином заяви про зняття з обліку чи пред’явленням повістки);
– набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі або направлення на лікування до лікувально-трудового профілакторію;
набуття права на пенсію відповідно до законодавства;
– смерті громадянина, який шукав роботу, або безробітного;
– подання письмової заяви до центру зайнятості про відмову від його послуг або з дати, зазначеної в заяві;
– подання письмової заяви до центру зайнятості про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічного віку або з дати, зазначеної в заяві;
– з дня, що настає після зняття з реєстрації місця проживання у разі переїзду в іншу місцевість (район, місто) або закінчення строку реєстрації місця проживання;
– з дня, що настає після закінчення періоду пошуку роботи у разі відмови громадян, зареєстрованих як такі, що шукають роботу вперше і не мають професії (спеціальності), в тому числі випускників загальноосвітніх навчальних закладів, від професійної підготовки або влаштування на оплачувану роботу, включаючи роботу тимчасового характеру, яка не потребує професійної підготовки;
– з дня, що настає після закінчення періоду пошуку роботи у випадку дворазової відмови громадянина, зареєстрованого як такого, що шукає роботу, від підходящої роботи протягом тижневого терміну;
– виявлення факту подання недостовірних даних, що мав місце під час перебування особи на обліку як безробітної.

Який максимальний період перебування на обліку?

Чинним законодавством не визначений граничний термін перебування безробітних на обліку. Людина, визнана в установленому порядку безробітною, повинна у визначені терміни відвідувати центр зайнятості та виконувати рекомендації працівників центру зайнятості щодо пошуку роботи.

Який період перебування на обліку оплачується?

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років. Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів.

Чи передбачені додаткові виплати в центрі зайнятості після скорочення?

Ні, не передбачені. Особа, яка знаходиться на обліку в центрі зайнятості як безробітна, має можливість взяти участь в оплачуваних громадських роботах, котрі організовуються державною службою зайнятості спільно з місцевими органами влади та роботодавцями.

Як швидко починають здійснювати виплату допомоги по безробіттю?

Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" допомога по безробіттю призначається з 8-го дня після реєстрації особи в установленому порядку в державній службі зайнятості, при умові одержання статусу безробітного.

З набранням чинності 13 січня 2009 року Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення" від 25.12.2008 року № 799-VI особам звільненим за статтею 36 п.1 КЗпП (за угодою сторін) виплата допомоги по безробіттю розпочинається з 91 календарного дня. Одночасно, особи звільнені за статтею 38 КЗпП (за власним бажанням) або за порушення трудової дисципліни, виплата допомоги по безробіттю розпочинається також з 91 календарного дня.

Можна стати на облік, якщо стаж роботи переривався на 2 місяці?

Так. Чинне законодавство не пов’язує взяття громадянина на облік в державній службі зайнятості як безробітного з перервою стажу його роботи

У який період після звільнення можна стати на облік?

Чинним законодавством не встановлено граничних термінів реєстрації громадянина в державній службі зайнятості після звільнення з роботи. Водночас, особи, яким на дату вивільнення (на підставах, передбачених пунктом 1 статті 40 КЗпП) до досягнення пенсійного віку залишилося не більше 1,5 року, мають право на достроковий вихід на пенсію.

Це право надається за умови реєстрації в центрі зайнятості не пізніше тижневого терміну після звільнення з роботи та в разі відсутності для цього працівника підходящої роботи, інакше таке право буде втрачено.

Військовослужбовці та працівники органів внутрішніх справ, звільнені у зв’язку із скороченням чисельності або штату чи за станом здоров’я без права на пенсію, повинні зареєструватися в центрі зайнятості протягом місяця з дати взяття їх на облік у військовому комісаріаті, а особи, які не підлягають військовому обліку, – протягом місяця з дня зняття з обліку.

Звільнення за угодою сторін – чи можна стати на облік?

Так, можна, але за умови отримання статусу безробітного. З набранням чинності 13 січня 2009 року Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення" від 25.12.2008 року № 799-VI якщо звільнення працівника відбулося за згодою сторін (ст. 36 п.1 КЗпП) виплата допомоги по безробіттю скорочується на 90 календарних днів і починається з 91 календарного дня.

Чи можна повторно стати на облік в службу зайнятості?

Так. Але розмір та тривалість допомоги по безробіттю буде залежати від причини зняття з обліку. Необхідно також пам’ятати, що призначена допомога по безробіттю виплачується в межах двох років.

Чи має право людина відмовитися від запропонованої роботи?

Так. Але при цьому необхідно пам’ятати, що в разі, якщо громадянин, зареєстрований в державній службі зайнятості, як такий, що шукає роботу, двічі відмовився в період пошуку роботи від підходящої роботи (це та робота, яка відповідає освіті, професії, кваліфікації працівника і надається в тій же місцевості, де він проживає), він не може бути визнаний безробітним.

Такий громадянин знімається з обліку і протягом трьох місяців йому можуть надаватися лише профорієнтаційні та консультаційні послуги. Після закінчення трьох місяців з дня зняття з обліку, громадянин може повторно зареєструватися у державній службі зайнятості як такий, що шукає роботу.

У разі відмови безробітного від двох пропозицій підходящої роботи або професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, відмови від роботи за спеціальністю, професією, отриманою за сприяння державної служби зайнятості, передбачено скорочення виплати допомоги по безробіттю до 90 календарних днів.

jobs.ua

Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь что бы сообщить нам.

Дізнавайся новини Кременчука першим!
Підписуйся на наш Телеграм-канал та сторінку у Facebook

 

You may also like

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ на вечір 2 липня

На Харківському напрямку ворог веде оборону зайнятих раніше