Today

Про соціальні виплати інвалідам

З 08.04.2011 року в зв’язку зі змінами до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" розширено коло осіб, які мають право на надбавку по догляду за дитиною-інвалідом віком до 18 років.

Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом.

Також надбавка по догляду за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику (у разі якщо дитина-інвалід потребує домашнього догляду і вони фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом), які перебувають:

• у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

• у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;

• у відпустці без збереження заробітної плати.

Звертаємо увагу, що надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати надається за умови, якщо дитина-інвалід потребує домашнього догляду (підставою є довідка лікарсько-консультативної комісії про те що дитина потребує домашнього догляду).

Одинокій матері (одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби.

Також відповідно до змін у законодавстві одиноким інвалідам з дитинства II і III груп, які потребують постійного стороннього догляду, встановлюється надбавка на догляд за ними на підставі висновків лікувально-консультативної комісії. До внесення змін надбавка на догляд встановлювалась на підставі висновків медико-соціальної експертної комісії.

Звертаємо увагу, що надбавка по догляду, відповідно до п.3.5 Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам призначається з дня подання письмової заяви до управління праці та соціального захисту населення.

Управління праці та соціального захисту населення
переглядів
up