Today

Впровадження в дію ЗУ “Про збір та облік єдиного соціального внеску”

УПФУ Автозаводського району в м. Кременчуці повідомляє, що восьмого липня 2010 року був прийнятий Закон України “Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, який вводиться в дію з 1.01.2011 року.

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їх сімей на отримання страхових виплат за діючими видами загальнодержавного соціального страхування.

Збір, облік коштів та контроль за повнотою сплати єдиного внеску згідно цього Закону покладається на органи Пенсійного фонду.

Єдиний внесок нараховується:

– для платників, що використовують працю найманих працівників на суму нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”, та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами;

– для військових частин, підприємств, установ та організацій, що виплачують грошове забезпечення на суму грошового забезпечення, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності; допомоги або компенсації відповідно до законодавства.

– для фізичних осіб, що перебувають на загальній системі оподаткування на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, та на суму доходу, що розподіляється між членами сім`ї фізичних осіб – підприємців, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

До членів сімей фізичних осіб – підприємців, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, належать дружина (чоловік), батьки, діти та інші утриманці, які досягли 15-річного віку, не перебувають у трудових або цивільно-правових відносинах з такою фізичною особою – підприємцем, але спільно з ним провадять підприємницьку діяльність і отримують від цього частину доходу;

– для фізичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, – на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе та членів сім`ї, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу;

– для застрахованих осіб, що отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності.

– для осіб, які працюють у сільському господарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, творчих працівників (архітекторів, художників, артистів, музикантів, композиторів, критиків, мистецтвознавців, письменників, кінематографістів), та інших осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована.

Зазначений порядок нарахування внеску поширюється також на осіб, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час або згідно з рішенням суду – середню заробітну плату за вимушений прогул.

Нарахування та сплата єдиного внеску за батьків-вихователів, осіб, які проходять строкову службу, особи, які отримують допомогу по догляду за дитиною та опікунів, що здійснюють догляд за непрацездатним та інвалідом, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу;

Батьки, опікуни, що отримують грошове забезпечення, мамочки, військовослужбовці строкової служби, особи, що здійснюють догляд за дитиною-інвалідом чи пристарілим громадянином, звільняються від сплати єдиного внеску із сум отриманих ними грошового забезпечення, допомоги або компенсації.

Нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

Єдиний внесок нараховується на суми не зменшені на суму відрахувань податків, інших обов`язкових платежів, що відповідно до закону сплачуються із зазначених сум, та на суми утримань, що здійснюються відповідно до закону або за договорами позики, придбання товарів та виплат чи на інші цілі за дорученням отримувача.

Єдиний внесок нараховується на суми, незалежно від джерел їх фінансування, форми, порядку, місця виплати та використання, а також від того, чи виплачені такі суми фактично після їх нарахування до сплати.

Нарахування єдиного внеску за застрахованих осіб здійснюється страхувальниками за рахунок сум, на які єдиний внесок нарахований.

Єдиний внесок для страхувальників, що використовують найману працю, встановлюється у відсотках до бази нарахування (ФОП, доходу, грошове забезпечення).

Розмір єдиного внеску для страхувальників в залежності від виду діяльності, характеру виплат диференційований.

Для платників, які використовують найману працю і нараховують єдиний внесок на визначену для них базу оподаткування в межах від 5,3% до 49,7%.

Для застрахованих осіб, які сплачують єдиний внесок із визначеної для них бази оподаткування в межах від 2% до 6,1%

№ з/п

Категорія платника

Розмір тарифу єдиного внеску (%)

 

Класи професійного ризику виробництва

 

1

1

36,76

2

2

36,77

3

3

36,78

4

4

36,79

5

5

36,80

6

6

36,82

7

7

36,83

8

8

36,85

9

9

36,86

10

10

36,88

11

11

36,90

12

12

36,92

13

13

36,93

14

14

36.95

15

15

37,00

16

16

37,04

17

17

37,06

18

18

37,13

19

19

37,16

20

20

37,17

21

21

37,18

22

22

37,19

23

23

37,26

24

24

37,30

25

25

37,33

26

26

37,39

27

27

37,45

28

28

37,51

29

29

37,58

30

30

37,60

31

31

37,61

32

32

37,65

33

33

37,66

34

34

37,77

35

35

37,78

36

36

37,86

37

37

37,87

38

38

37,96

39

39

37,97

40

40

37,99

41

41

38,00

42

42

38,03

43

43

38,05

44

44

38,10

45

45

38,11

46

46

38,19

47

47

38,24

48

48

38,26

49

49

38,28

50

50

38,45

51

51

38,47

52

52

38,52

53

53

38,54

54

54

38,57

55

55

38,66

56

56

38,74

57

57

39,01

58

58

39,02

59

59

39,10

60

60

39,48

61

61

39,76

62

62

39,90

63

63

40,19

64

64

40,40

65

65

42,61

66

66

42,72

67

67

49,70

68

Бюджетні установи

36,3

69

Роботодавці за осіб з числа льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації

45,96

70

Роботодавці з сум винагород за договорами ЦПХ

34,7

71

Військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення

34,7

72

Роботодавці з сум допомоги по тимчасовій непрацездатності або добровільна участь у пенсійному страхуванні

33,2

73

Для підприємств, установ та організацій за працюючих інвалідів

8,41

74

Для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС

5,3

75

Для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів за працюючих інвалідів

5,5

76

Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність

34,7

77

Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

36,6

78

Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

36,21

79

Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

38,11

80

Добровільна участь: на випадок безробіття

1,5

81

Добровільна участь: у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

1,9

82

Добровільна участь: від нещасного випадку на виробництві або доплата до фонду нещасних випадків

1,51

83

Утримання з найманих працівників

3,6

84

Утримання з осіб, які виконують роботи за договорами ЦПХ

2,6

85

Утримання з осіб, які отримують грошове забезпечення

2,6

86

Утримання з осіб, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності

2,0

87

Утримання з осіб, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законів України

6,1

88

Утримання з найманих працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС

2,85

Єдиний внесок сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його банківського рахунку.

Платники, які не мають банківського рахунку, сплачують внесок шляхом готівкових розрахунків через банки чи відділення зв`язку.

Платники єдиного внеску зобов`язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом.

При цьому платники-страхувальники під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум зобов`язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для таких платників (авансові платежі).

Днем сплати єдиного внеску вважається у разі перерахування сум єдиного внеску з рахунку платника на відповідні рахунки Пенсійного фонду – день списання банком або Державним казначейством України суми платежу з рахунку платника незалежно від часу її зарахування на рахунок Пенсійного фонду; у разі сплати єдиного внеску готівкою – день прийняття до виконання банком або іншою установою – членом платіжної системи документа на переказ готівки разом із сумою коштів у готівковій формі.

У разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, передбачені Законом, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

Базовим звітним періодом є календарний місяць, а для платників фізичних осіб громадян-підприємців – календарний рік.

Відповідно і звітність місячна, встановлена для страхувальників, що мають найману працю. Термін подачі до 20 числа місяця, слідуючого за звітним.

Для фізичних осіб громадян-підприємців, незалежно від способу оподаткування, фізичних осіб, що забезпечують себе роботою самостійно, членів сім’ї фізичної особи-суб’єкта господарської діяльності, які беруть участь у проводженні підприємницької діяльності до 1 квітня слідкуючого за звітним роком.

Право на добровільну сплату єдиного внеску мають громадяни-підприємці – на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та/або від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;

члени фермерського господарства, особистого селянського господарства – на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та пенсійне страхування;

громадяни України, які працюють за межами України, – на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та пенсійне страхування.

Заступник начальника управління –
начальник відділ обліку надходження платежів Ю.В.Гайова
переглядів
up