Today

Ставки єдиного податку

Ставки єдиного податку для СПД по видах діяльності

КВЕД

Назва видів діяльності

Розмір ставок, грн.

1

Сільське господарство, мисливство та пов`язані з ними послуги

150

2

Лісове господарство та пов`язані з ним послуги

200

5

Рибальство, рибництво та пов`язані з ними послуги

200

15

Виробництво харчових продуктів, на­поїв

200

17

Текстильне виробництво

200

18

Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра (крім виробництво одягу з текстилю)

200

18.2

Виробництво одягу з текстилю

150

19

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

200

20

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

200

22

Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інфор­мації

200

26

Виробництво іншої неметалевої міне­ральної продукції

200

28

Виробництво готових металевих ви­робів

200

30.02.2

Монтаж і установлення електронно-об­числювальних машин та іншого устат-ковання для оброблення інформації

200

36

Виробництво меблів; виробництво іншої продукції (крім виробництва мітел та щіток)

200

36.62

Виробництво мітел та щіток

70

37

Оброблення відходів (крім оброблення неметалевих відходів та брухту)

200

37.2

Оброблення неметалевих відходів та брухту

200

45

Будівництво

200

50

Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт (крім технічне обслуговування та ре­монт автомобілів, торгівля автомобіль­ними деталями та приладдям)

200

50.2

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів

200

50.3

Торгівля автомобільними деталями та приладдям

200

51

Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

200

52

Роздрібна торгівля (крім роздрібної торгівлі газетами та журналами)

150

52.47.2

Роздрібної торгівлі газетами та жур­налами

70

52.7

Ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку (крім ремонту го­динників та ювелірних виробів)

100

52.71.1

Ремонт взуття

70

52.73.1

Ремонт годинників

70

52.73.2

Ремонт ювелірних виробів

200

55.1

Діяльність готелів

200

55.2

Надання інших місць для тимчасового проживання

200

55.3

Діяльність ресторанів

200

55.4

Діяльність барів

200

55.5

Діяльність їдалень та послуги з поста­чання готової їжі

100

60.21

Діяльність автомобільного та іншого міського регулярного транспорту

200

60.22

Діяльність таксі

200

60.23

Діяльність нерегулярного пасажирсько­го транспорту

200

60.24

Діяльність автомобільного вантажного транспорту

200

63

Додаткові транспортні послуги та допо­міжні операції

200

67

Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування

200

70

Операції з нерухомим майном

200

71

Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особис­того вжитку

150

72

Діяльність у сфері інформатизації

200

74

Діяльність у сферах права, бухгалтер­ського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям

200

80

Освіта

100

85.1

Діяльність в сфері охорони здоров`я людини (крім стоматологічної практики та ветеринарної діяльності)

120

85.13

Стоматологічна практика

200

85.14.1.

Діяльність допоміжного медичного персоналу, що виконується не в лікарнях і не лікарями

100

85.2

Ветеринарна діяльність

200

92

Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

200

93

Надання індивідуальних послуг

150

93.02.

Послуги перукарів та салонів краси

150

Інші види діяльності

200

переглядів
up