Today

Фіксований податок

Хто може бути платником фіксованого податку

Обрати спосіб оподаткування доходів, одержаних від підприємницької діяльності, за фіксованим розміром прибуткового податку з громадян (далі — фіксований податок) Ви можете лише в тому разі, якщо Ви, як підприємець — фізична особа, продаєте товари на ринках і надаєте супутні такому продажеві послуги.
Законодавство не визначає, які саме послуги треба вважати послугами, супутніми продажеві товарів. Очевидно, тут йдеться про нескладні дії, за допомогою яких Ви допроваджуєте Ваші товари до стану готовності до споживання (наприклад, підшиваєте одяг чи монтуєте елементи живлення до електроприладів).

Ви можете стати платником фіксованого податку, якщо дотримуєте ще й таких трьох умов:
1. перебуваєте в трудових відносинах не більше ніж з п`ятьма особами (до них треба зараховувати також тих членів Вашої сім`ї, які беруть участь у Вашій підприємницькій діяльності);
2. протягом останніх 12 календарних місяців, що передують місяцю придбання патенту, одержали від підприємницької діяльності (незалежно від того, використовували Ви найману працю чи ні) валовий дохід, що не перевищує 7 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (119 000 Ірн.);
3. сплачуєте ринковий збір згідно із законодавством. Ринковий збір — це плата за право займати місце для торгівлі на ринках усіх форм власності. Цей збір з Вас стягуватимуть за будь-яке місце на території ринку — і за стаціонарне приміщення (магазин, кіоск чи намет), і за тимчасово обладнану точку (павільйон, критий чи відкритий стіл, майданчик, зокрема орендований, автомобіль, мотоцикл, візок, ручний візок тощо).
Обираючи спосіб оподаткування доходів за фіксованим податком, пам`ятайте про ще одне обмеження: сплачуючи фіксований податок, Ви не маєте права торгувати лікеро-горілчаними та тютюновими виробами.

Умови господарської діяльності

Найсуворішим обмеженням для платника фіксованого податку та його найманих працівників є заборона провадити торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами, яка є високоприбутковим бізнесом.
У статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян” встановлено, що платник фіксованого податку та його наймані працівники (особи, які перебувають з ним у трудових відносинах, або члени його сім`ї, залучені до такої діяльності) можуть провадити діяльність у сфері роздрібної (дрібнооптової) торгівлі, не отримуючи ліцензії. Втім, тут йдеться про ті види торгівлі, що вже не підлягають ліцензуванню. Що ж до інших видів діяльності в цій сфері, то платник фіксованого податку має одержати відповідні ліцензії.

За умови використання розрахункових книжок та ведення книг обліку розрахункових операцій платники фіксованого податку мають право торгувати такими підакцизними товарами:
• пиво солодове;
• алкогольні напої, що не належать до категорії лікеро-горілчаних виробів (вина, шампанське, вермути та ін.);
• ювелірні вироби, крім виробів з коштовних металів і таких виробів, що містять коштовне каміння;
• транспортні засоби (автомобілі, автобуси, мотоцикли, мопеди, причепи та напівпричепи тощо).

Платник фіксованого податку, який продає підакцизні товари, має зареєструвати розрахункові книжки та книги обліку розрахункових операцій в органі державної податкової служби й вести їх відповідно до встановленого в законодавстві порядку.
Крім того, здійснюючи розрахункові операції в готівковій та (або) в безготівковій формі під час продажу товарів (надання послуг), такий підприємець мусить надавати покупцеві товарів (послуг) на його вимогу письмовий документ, що засвідчує перехід права власності на них від продавця до покупця.
Платників фіксованого податку, на відміну від платників єдиного податку, звільнено від обов`язку вести облік товарних запасів на складах та (або) за місцем їх реалізації.
Здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства щодо здійснення розрахунків за товари та послуги з боку платника фіксованого податку мають право лише органи державної податкової служби під час проведення планових та позапланових перевірок.

Розмір і порядок сплати фіксованого податку

Розмір фіксованого податку встановлює відповідна місцева рада залежно від територіального положення місця торгівлі.
При цьому для громадян, які провадять підприємницьку діяльність самостійно, величина фіксованого податку має становити не менше ніж 20 грн. і не більше ніж 100 грн. за календарний місяць. Для тих осіб, які придбали патент на провадження підприємницької діяльності, сума фіксованого податку на всій території України дорівнює 100 грн. за календарний місяць.
Якщо Ви провадите діяльність не за місцем придбання патенту (наприклад, в іншому місті), то мусите сплачувати ту суму фіксованого податку, яку встановила місцева рада за місцем провадження діяльності.
Якщо Ви використовуєте працю людей, що перебувають з Вами в трудових відносинах, то на кожну таку особу (до них можуть належати й члени Вашої сім`ї) доплачуєте суму, що дорівнює 50% фіксованого податку, встановленого для Вашого виду бізнесу.
Фіксований податок Ви маєте сплачувати до місцевого бюджету за місцем проживання. При цьому 10% від суми фіксованого податку, що надійшла до місцевого бюджету, буде перераховано до Пенсійного фонду України.
Доходи, одержані від провадження підприємницької діяльності за фіксованим податком, не входять до складу сукупного оподатковуваного доходу платника фіксованого податку за підсумками звітного року.
Сплачена сума фіксованого податку є остаточною, тому її не беруть до уваги під час перерахунку загальних податкових зобов`язань платника фіксованого податку або осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах.
Відповідальність платників фіксованого податку за порушення норм Декрету Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян” встановлює Закон України “Про порядок погашення зобов`язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.
Фіксований податок належить сплачувати ще перед одержанням патенту. Отже, термінів сплати цього податку просто немає. Тому Вас не можуть притягнути до відповідальності за невчасне нарахування та сплату фіксованого податку чи за неповноту сплати цього податку.

переглядів
up