Консультации

Консультации

Ніяких змін щодо методів оцінки списання запасів не відбувалося

Чи дійсно відмінили середньозважену при списанні товару? Чи тільки ФІФО, ЛІФО та ідентифіковану вартість? Законом України від 28.12.2014 р. № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України ...
Помилкову накладну можна відкоригувати

Від контрагента надійшла зареєстрована податкова накладна в електронному вигляді, але вона містить помилки в обов`язкових реквізитах (адресі). Яким чином діяти в такій ситуації? У запитанні сказано, що помилка ...
Розмір допомоги по вагітності залежить від страхового стажу

Працівниця протягом 5 років безперервно працює на основному місці роботи, паралельно також виконує роботу на інших підприємствах за сумісництвом. Наразі за сумісництвом працівниця працює на підприємстві 5 календарних ...
Если зарплата меньше минимальной, начисляется минимальный страховой взнос

Мы неприбыльная организация (Жилищно-строительный кооператив). В штате числится сантехник — совместитель на 1/2 ставки (без трудовой и это не его основное место работы) и паспортистка на 1/25 ставки ...
Утеря имущества в результате пожара: что с налогами?

Предприятие является торговой компанией на общей системе налогообложения. На складе, где хранили товар, произошел пожар. Товар сгорел. Инвентаризацию провели. Сумма убытка заявлена в милицию. Какие документы нужно будет ...
Рассчитываем средний заработок мобилизованного работника

Работника мобилизируют 31 января. Среднечасовой зароботок за 2 месяца составил 15.84 грн за отработанное время. При расчете учтено, что в ноябре был полный рабочий день до 8 часов, ...
Підтвердженням податкових витрат на сплату земельного податку є відповідні документи

Предприятие — плательщик налога на землю платит налог в бюджет. Основание для налога только кадастровый номер. Имеет ли оно право отнести такие расходы в затраты, если нет никаких ...
Помилки в звіті з ЄСВ виправляються за кожний звітний період окремо

Як самостійно виправити помилки за минулий звітний період у таблиці 5 звіту з ЄСВ за формою додатка 4? Виправленню помилок у звітності з ЄСВ присвячено розділ V Порядку ...
Заява про компроміс подається у довільній формі до 16 квітня 2015 р.

Як скласти заяву для застосування податкового компромісу? 1 З 17.01.2015 набув чинності Закон України від 25.12.2014 № 63-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення ...
Билет выдается командированному под отчет так же, как и аванс на командировку

Учредитель частного предприятия проживает в другом городе и для контроля за работой предприятия часто приезжает в командировку. Предприятие ему оплачивают проезд и суточные, все выплаты включают в валовые ...