Кременчуцький університет ім. Остроградського піднявся на 10 позицій у рейтингу Scopus 2021

322
крну

Сайт Освіта.ua оприлюдненив щорічний рейтинг українських закладів вищої освіти за показниками даних наукометричної бази Scopus. Кременчуцький національний університет ім. Остроградського посів у ньому 33-тє місце, випередивши всі виші Полтавської області.

У порівнянні з минулим роком КрНУ піднявся на 10 пунктів.

Згідно з результатами рейтингу 2021 року найвищий індекс  має Київський національний університет ім. Шевченка, який очолив рейтинг цього року. Друге місце рейтингу Scopus посів Харківський національний університет ім. Каразіна. Третє – Львівський національний університет ім. Франка.

Результати рейтингу засновані за показниками цитованості наукових статей, опублікованих закладами освіти або їх фахівцями.

База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових видань з технічних, медичних і гуманітарних наук. До бази даних також потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій і книжкових видань.

У рейтинговій таблиці українські університети ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на числі наукових публікацій і кількості їх цитувань.

Рейтинг вишів за показниками бази даних SciVerse Scopus

Місце ↓ Установа Кількість публікацій Кількість цитувань Індекс Гірша 2021 Індекс Гірша 2020 Різниця (2021–2020)
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 20806 133768 101 93 8
2 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 11076 71003 76 73 3
3 Львівський національний університет імені Івана Франка 7938 50868 67 64 3
4 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 3916 25987 67 62 5
5 (+1) Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського 9726 37039 65 60 5
6 (-1) Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 3995 20227 64 61 3
7 (+1) Національний університет “Львівська політехніка” 8894 34920 52 45 7
8 (+1) Сумський державний університет 3358 23973 50 45 5
9 (+3) Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 1319 11117 50 45 5
10 (-3) Донецький національний медичний університет 1422 9982 50 48 2
11 (-1) Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” 4890 19915 48 45 3
12 (+1) Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 1152 11944 47 42 5
13 (-2) Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 4262 18456 46 45 1
14 (+2) Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України 425 11583 44 39 5
15 (-1) Ужгородський національний університет 2673 14444 43 40 3
16 (-1) Український державний хіміко-технологічний університет 1578 9876 42 40 2
17 (+1) Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 1119 6612 40 36 4
18 (-1) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 569 6558 39 37 2
19 (+2) Донецький національний університет імені Василя Стуса 2082 7267 35 32 3
20 (-1) Національний університет “Києво-Могилянська академія” 726 6294 35 33 2
21 (-1) Харківський національний університет радіоелектроніки 3818 10863 34 30 4
22 (-2) Національний аерокосмічний університет
імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
1814 8545 34 32 2
23 (new) Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського 1016 6830 34 0 34
24 Харківський національний медичний університет 940 3683 33 30 3
25 (-2) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 975 7082 32 30 2
26 (-1) Національний університет біоресурсів і природокористування України 1730 6645 32 28 4
27 (-1) Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 630 5430 32 28 4
28 (+3) Національний технічний університет “Дніпровська політехніка” 1572 5056 31 23 8
29 (-2) Донецький національний технічний університет 1516 4037 29 27 2
30 (+12) Криворізький національний університет 751 3400 29 20 9
31 (-2) Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України 1190 4081 27 25 2
32 (-4) Вінницький національний технічний університет 1029 3844 27 26 1
33 (+10) Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 625 2726 27 20 7
34 (-4) Одеська національна академія харчових технологій 1076 3721 26 24 2
35 (+2) Національний лісотехнічний університет України 363 3292 26 21 5
36 (+34) Криворізький державний педагогічний університет 286 2298 26 15 11
37 (-1) Одеський національний політехнічний університет 1216 3783 25 21 4
38 (-6) Національний університет харчових технологій 717 3243 25 22 3
39 (-6) Національний авіаційний університет 2848 7355 23 21 2
40 (-6) Київський національний університет технологій та дизайну 698 3821 23 21 2
41 (+8) Національна металургійна академія України 1150 2703 23 18 5
42 (-2) Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 540 2430 23 20 3
43 (-8) Національний фармацевтичний університет 1306 3554 22 21 1
44 (+1) Донбаська державна машинобудівна академія 487 3193 22 19 3
45 (-7) Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
383 2311 22 21 1
46 (-2) Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
286 1970 22 20 2
47 (-8) Буковинський державний медичний університет 1013 1810 22 21 1
48 (+10) Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 943 3498 21 16 5
49 (-2) Івано-Франківський національний медичний університет 397 2804 21 19 2
50 (+3) Західноукраїнський національний університет 961 2765 21 17 4
51 (-10) Запорізький національний університет 972 2374 21 20 1
52 (+22) Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 710 2331 21 14 7
53 (+6) Чорноморський національний університет імені Петра Могили 416 1978 21 16 5
54 (+13) Київська школа економіки 123 1569 21 15 6
55 (-7) Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 203 1440 21 19 2
56 (-6) Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова 899 2224 20 18 2
57 (-1) Сумський національний аграрний університет 463 1932 20 17 3
58 (-3) Приазовський державний технічний університет 742 1846 20 17 3
59 (-8) Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 452 1689 20 18 2
60 (+79) Черкаський державний технологічний університет 294 1093 20 6 14
61 (-4) Національний університет «Запорізька політехніка» 1331 2907 19 16 3
62 (-16) Хмельницький національний університет 684 2812 19 19 0
63 (+2) Національний університет водного господарства та природокористування 722 2402 19 15 4
64 (-4) Національний університет
кораблебудування імені адмірала Макарова
529 1938 19 16 3
65 (-11) Чернігівський національний технологічний університет 467 1825 19 19
66 (+3) Одеський національний медичний університет 547 1681 19 15 4
67 (+6) Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 1041 2668 18 14 4
68 (+12) Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 932 2546 18 13 5
69 (-5) Київський національний університет будівництва і архітектури 744 2435 18 15 3
70 (+5) Харківський національний автомобільно-дорожній університет 583 1734 18 14 4
71 (-19) Тернопільський національний
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
442 1436 18 18 0
72 (+32) Харківський національний технічний
університет сільського господарства імені Петра Василенка
398 1129 18 10 8
73 (-10) Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 910 2832 17 15 2
74 (-13) Одеський державний екологічний університет 296 1631 17 16 1
75 (+1) Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 597 1440 17 14 3
76 (-10) Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 629 1410 17 15 2
77 (+1) Державний університет «Житомирська політехніка» 369 1076 17 14 3
78 (-7) Донбаська національна академія будівництва і архітектури 342 1048 17 15 2
79 (-7) Харківська медична академія післядипломної освіти 582 1727 16 14 2
80 (+13) Український державний університет залізничного транспорту 549 1503 16 11 5
81 Національний транспортний університет 431 1463 16 13 3
82 (-5) Українська медична стоматологічна академія 682 1326 16 14 2
83 (-15) Запорізький державний медичний університет 329 1249 16 15 1
84 (+7) Національний університет цивільного захисту України 363 1217 16 12 4
85 (+11) Державний університет інфраструктури та технологій 307 907 16 11 5
86 (-24) Луганський державний медичний університет 123 794 16 16 0
87 (-8) Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 145 791 16 14 2
88 (+1) Дніпровський національний університет
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
573 1604 15 12 3
89 (+5) Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 507 1196 15 11 4
90 (-4) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 268 944 15 13 2
91 (-7) Донецький державний університет управління 115 887 15 13 2
92 (-4) Національний університет фізичного виховання і спорту України 148 821 15 13 2
93 (+16) Міжрегіональна академія управління персоналом 221 743 15 10 5
94 (-12) Херсонський державний університет 379 1216 14 13 1
95 (+15) Київський національний торговельно-економічний університет 607 1106 14 9 5
96 (-11) Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 231 864 14 13 1
97 (-14) Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 193 852 14 13 1
98 (-11) Львівський торговельно-економічний університет 157 767 14 13 1
99 (-4) Херсонський національний технічний університет 393 727 14 11 3
100 (+1) Одеський національний економічний університет 158 572 14 11 3
101 (-11) Луцький національний технічний університет 561 1058 13 12 1
102 (-10) Одеська державна академія будівництва та архітектури 285 844 13 12 1
103 (-3) Білоцерківський національний аграрний університет 173 590 13 11 2
104 (+2) Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка 177 538 13 10 3
105 (+3) Міжнародний гуманітарний університет 97 433 13 10 3
106 (+28) Харківський національний університет внутрішніх справ 202 407 13 7 6
107 (+4) Вінницький державний педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського
210 857 12 9 3
108 (+11) Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 459 766 12 8 4
109 (+21) Таврійський державний
агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
281 668 12 7 5
110 (-13) Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова 395 642 12 11 1
111 (+3) Одеський національний морський університет 256 590 12 9 3
112 (-9) Українська академія друкарства 197 573 12 10 2
113 (-14) Бердянський державний педагогічний університет 151 573 12 11 1
114 (+21) Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва 165 543 12 7 5
115 (+7) Миколаївський національний аграрний університет 205 517 12 8 4
116 (+15) Херсонська державна морська академія 165 478 12 7 5
117 Університет банківської справи 94 445 12 9 3
118 (-16) Дніпровський державний аграрно-економічний університет 280 765 11 10 1
119 (-7) Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 429 711 11 9 2
120 (-22) Житомирський державний університет імені Івана Франка 324 634 11 11 0
121 (-1) Поліський національний університет 244 546 11 8 3
122 (+5) Харківський національний університет будівництва та архітектури 347 537 11 7 4
123 (+18) Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 174 536 11 6 5
124 (-19) Харківська державна академія фізичної культури 97 455 11 10 1
125 (+18) Державний університет телекомунікацій 187 429 11 6 5
126 (-5) Центральноукраїнський національний технічний університет 261 606 10 8 2
127 (-14) Донецький національний університет
економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
214 588 10 9 1
128 (-5) Вінницький національний аграрний університет 206 515 10 8 2
129 (-14) Українська інженерно-педагогічна академія 314 436 10 9 1
130 (-14) Дніпровський державний технічний університет 375 430 10 9 1
131 (+2) Університет державної фіскальної служби України 205 383 10 7 3
132 (-25) Центральноукраїнський державний
педагогічний університет імені Володимира Винниченка
149 361 10 10 0
133 (+9) Херсонський державний аграрний університет 123 349 10 6 4
134 (-8) Львівський національний аграрний університет 233 722 9 7 2
135 (-17) Харківський державний університет харчування та торгівлі 216 510 9 8 1
136 (+1) Полтавська державна аграрна академія 243 418 9 6 3
137 (-9) Полтавський університет економіки і торгівлі 198 411 9 7 2
138 (-14) Донбаський державний педагогічний університет 158 349 9 8 1
139 (+7) Університет імені Альфреда Нобеля 116 326 9 5 4
140 (+7) Уманський національний університет садівництва 211 306 9 5 4
141 (-16) Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” 108 305 9 8 1
142 (-10) Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 133 293 9 7 2
143 (-5) Київський Університет імені Бориса Грінченка 276 426 8 6 2
144 Національний університет “Одеська морська академія” 333 412 8 5 3
145 (-16) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 173 334 8 7 1
146 (new) Національна академія Національної гвардії України 117 250 8 0 8
147 (+5) Житомирський вiйськовий iнститут iменi С.П. Корольова 63 215 8 5 3
148 (+3) Національний університет «Острозька академія» 113 195 8 5 3
149 (+7) Університет економіки та права “Крок” 64 151 8 5 3
150 (new) Український Католицький Університет 94 451 7 0 7
151 (+6) Національна академія державного управління при Президентові України 125 250 7 4 3
152 (+1) Маріупольский державний університет 85 174 7 5 2
153 (-13) Рівненський державний гуманітарний університет 209 277 6 6 0
154 (-9) Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 120 245 6 5 1
155 (-5) Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 333 237 6 5 1
156 (+4) Львівський державний університет внутрішніх справ 130 202 6 3 3
157 (-8) Донбаський державний технічний університет 108 158 6 5 1
158 (new) Подільський державний аграрно-технічний університет 101 143 6 0 6
159 (new) Державний університет економіки і технологій 37 132 6 0 6
160 (new) Державний заклад вищої освіти “Університет менеджменту освіти” 48 122 6 0 6
161 (+3) Мукачівський державний університет 83 121 6 3 3
162 (new) Приватний вищий навчальний заклад
«Буковинський університет»
37 96 6 0 6
163 (new) Одеський державний аграрний університет 34 64 6 0 6
164 (-16) Львівський медичний інститут 285 168 5 5 0
165 (new) Національна академія внутрішніх справ 123 121 5 5
166 (-12) Одеська державна академія технічного регулювання та якості 47 89 5 5 0
167 (-8) Харківський технологічний університет “ШАГ” 17 84 5 4 1
168 Київський міжнародний університет 39 75 5 3 2
169 (-2) Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 60 71 5 3 2
170 (-2) Академія праці, соціальних відносин і туризму 23 65 5 3 2
171 (-16) Львівський університет бізнесу та права 24 56 5 5 0
172 (-14) Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 71 84 4 4 0
173 (-7) Національний університет “Одеська юридична академія” 113 76 4 3 1
174 (-4) Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 98 69 4 3 1
175 (-4) Київський національний університет культури і мистецтв 72 61 4 3 1
176 (new) Донецький юридичний інститут МВС України 61 55 4 0 4
177 (new) Комунальний заклад “Харківська
гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
28 31 4 0 4
178 (-6) Національна академія Служби безпеки України 45 165 3 2 1
179 (-17) Київський національний лінгвістичний університет 56 58 3 3 0
180 (-15) Харківська державна академія дизайну і мистецтв 13 57 3 3 0
181 (-20) Київський Медичний Університет УАНМ 70 49 3 3 0
182 (-19) Київський славістичний університет 7 40 3 3 0
183 (new) Харківський гуманітарний університет
«Народна українська академія»
25 38 3 0 3
184 (-11) Львівський інститут економіки і туризму 14 17 3 2 1
185 (-10) Бердянський університет менеджменту і бізнесу 12 28 2 1 1
186 (new) Ізмаїльський державний гуманітарний університет 36 21 2 0 2
187 (-11) Одеський державний університет внутрішніх справ 36 18 2 1 1
188 (-14) Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 24 14 2 1 1
189 (new) Національна академія статистики, обліку та аудиту 22 9 2 0 2
190 (new) Міжнародний європейський університет 7 4 1 0 1

Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь что бы сообщить нам.

Дізнавайся новини Кременчука першим!
Підписуйся на наш Телеграм-канал та сторінку у Facebook

 

You may also like

КрНУ потрапив до ТОП-50 найкращих українських університетів

Нещодавно рейтингове агентство U-Multirank опублікувало 8-й щорічний рейтинг