За рахунок митниці на дороги області може бути витрачено 500 мільйонів гривень

169
нет комментариев
Ðåìîíò óëèöû Ñóðèêîâà â ×åðêàññàõ, 5 àïðåëÿ 2016 ã. Ðåìîíò óëèöû Ñóðèêîâà â ×åðêàññàõ îáåùàþò çàâåðøèòü ê Ïàñõå. Ñåé÷àñ òàì ðåìîíòèðóþò ÷àñòü äîðîãè îò ïåðååçäà íà êëàäáèùå ïðîòÿæåííîñòüþ îêîëî 800 ì. Íà ýòî èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà íàïðàâèëè áîëåå 10 ìëí. ãðí. Ôîòî Åôèìîâ Èãîðü / ÓÍÈÀÍÐåìîíò óëèöû Ñóðèêîâà â ×åðêàññàõ, 5 àïðåëÿ 2016 ã. Ðåìîíò óëèöû Ñóðèêîâà â ×åðêàññàõ îáåùàþò çàâåðøèòü ê Ïàñõå. Ñåé÷àñ òàì ðåìîíòèðóþò ÷àñòü äîðîãè îò ïåðååçäà íà êëàäáèùå ïðîòÿæåííîñòüþ îêîëî 800 ì. Íà ýòî èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà íàïðàâèëè áîëåå 10 ìëí. ãðí. Ôîòî Åôèìîâ Èãîðü / ÓÍÈÀÍ

Гроші від полтавської митниці перераховуватимуть на ремонт доріг. Уряд поширив експеримент із розподілу понадпланових доходів на всі митниці країни. Стала його учасницею і Полтавщина.

50% понадпланових доходів митних платежів використовуватимуть в області на ремонт доріг. На Полтавщині за рахунок розмитнених грошей, говорить керівник області, можна отримати більше 500 мільйонів. Тож Валерій Головко звернувся до підприємців, аби ті розмитнювали свої вантажі на території області.

Першими на пропозицію, зауважує телеканал Лтава, відгукнулося Публічне акціонерне товариство “Укртатнафта”. Василь Хоменко, депутат Полтавської обласної ради зазначив:

Ми цю проблему розуміємо, ідемо назустріч і почали розмитнення своїх товарів на митницях Полтавської області.

Полтавська митниця понад план за перший квартал цього року заробила більше 50 млн. грн. З них половина має надійти на ремонт доріг області. До державного бюджету перерахувала більше одного мільярда

Ми готові надати всі послуги, бистро, чітко та ефективно. Нині оформлення складає близько 46 хвилин, – сказав в.о начальника Полтавської митниці ДФС Василь Воронько.

Нагадаємо, більше року  розпочався експеримент, спрямований на розвиток інфраструктури автодоріг . У ньому брали участь кілька області. Цього року уряд поширив експеримент на всю Україну та пропонує його продовжити до 1 січня 2018 року.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь что бы сообщить нам.

Leave a Reply

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

You may also like

З Рижівського кар’єру примусово стягнуто майже півмільйони гривень

Понад 436 тисяч гривень стягнуто на користь держави