Податкова інформація за 08 лютого

223
нет комментариев
Налог на недвижимость

Зміни до Кодексу в частині плати користування радіочастотним ресурсом України

Кременчуцька ОДПІ звертає увагу, що Законом України від 24.12.2015 №909-VIІI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон №909), який набрав чинності з 01.01.2016, внесені, зокрема, наступні зміни до Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у частині плати за користування радіочастотним ресурсом України, а саме:

– встановлено відмінний від попереднього, що відповідав календарному кварталу, базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю.

– визначено, що, починаючи із податкових періодів, які виникатимуть після набрання чинності Законом, авансові внески у податковому (звітному) кварталі у розмірі однієї третини суми податкових зобов’язань з рентної плати за попередній податковий (звітний) квартал не справляються.

Відповідно до п.46.6 ст.46 Кодексу до визначення нових форм декларацій, які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинні форми декларацій, чинні до такого визначення. Отже, до набрання чинності формою Податкової декларації з рентної плати, якою передбачено її складання за звітний (податковий) період, який дорівнює місяцю, Податкова декларація з рентної плати подається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 №719.

Для подання та приймання Декларацій за звітний (податковий) період, який дорівнює місяцю, в електронній формі розроблено та розміщено на веб-порталі ДФС адаптовані електронні формати та вживаються заходи для доопрацювання програмного забезпечення з підготовки звітності платниками податків та її приймання і реєстрації контролюючими органами.

Граничний строк подання Декларації з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за звітний (податковий) період «місяць» за січень 2016 року – 22 лютого 2016 року.

Граничний строк сплати податкових зобов’язань за січень 2016 року – 03 березня 2016 року.

При виникненні у платників податків питань щодо обчислення та сплати рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України необхідно звертатися за адресою: вул. Жовтнева, 43, к.309, або телефонувати за номером 744228.

 

Нерухомість, відмінна від земельної ділянки, у 2016 році оподатковується по-новому

Кременчуцька ОДПІ звертає увагу, що Законом України від 24.12.2015 №909-VIІI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон №909), який набрав чинності з 01.01.2016, внесені, зокрема, наступні зміни до Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у частині оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки (далі – податок на нерухоме майно).

  1. З 2016 року збільшена гранична ставка податку на нерухоме майно та встановлюється місцевими радами у розмірі, що не перевищує 3% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (у 2016 році – 41,34 грн.) за 1 квадратний метр бази оподаткування для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб (підпункт 266.5.1 пункту 266.5 статті 266). Базою оподаткування, як і раніше, є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток (підпункт 266.3.1 пункту 266.3 статті 266 Кодексу).

Нагадаємо, що за 2015 рік згідно з пунктом 33 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» розділу XX «Перехідні положення» Кодексу ставка податку на нерухоме майно для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, не могла перевищувати 1% мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр (12,18 грн.). Що стосується житлової нерухомості, то ставка податку складала не більше 2% мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр (24,36 грн.).

  1. Сільські, селищні, міські ради позбавляються права збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база її оподаткування (зміни до підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Кодексу).

Таким чином, у 2016 році пільгова площа для оподаткування житла залишилася виключно:

– 60 м квадратних – для квартир;

– 120 м квадратних – для будинків;

– 180 м квадратних – для будинків і квартир одночасно.

  1. Запроваджено додаткове оподаткування квартир та житлових будинків, які перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб, якщо загальна площа перевищує:

– для квартир – 300 м квадратних;

– для будинку – 500 м квадратних.

Власники такої нерухомості додатково до розрахованої на загальних підставах суми податку на нерухоме майно будуть сплачувати ще 25 тисяч гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (підпункт ґ) підпункту 266.7.1 пункту 266.7 статті 266 Кодексу).

Звертаємо увагу, що у 2016 році фізичні особи будуть сплачувати податок на нерухоме майно за звітний 2015 рік за ставками та на умовах, встановленими місцевими радами на 2015 рік, тобто не вище:

– 12,18 грн. за 1 квадратний метр загальної площі об’єктів нежитлової нерухомості;

– 24,36 грн. за 1 квадратний метр загальної площі об’єктів житлової нерухомості, що перевищує пільгові розміри житла.

Що стосується юридичних осіб – платників податку, то вони у 2016 році сплачують податок на нерухоме майно за звітний 2016 рік за новою ставкою, тобто не більше 41,34 грн. за 1 квадратний метр загальної площі об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.

 

Оподаткування пенсій у 2016 році залишилося без змін

Кременчуцька ОДПІ нагадує, що Верховною Радою України 24.12.2015 був прийнятий Закон України №909-VIІI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон №909), який набрав чинності з 01.01.2016.

Цим Законом внесені зміни до деяких норм Податкового кодексу України  (далі – Кодекс).

Так, Законом №909 з 01.01.2016 запроваджено одну базову ставку оподаткування податком на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) у розмірі 18% для доходів у вигляді заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які  нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами та інших доходів, незалежно від їх розміру (пункт 167.1 статті 167 Кодексу).

У 2015 році було дві ставки ПДФО – 15% та 20% в залежності від розміру доходу.

При цьому, оподаткування пенсій залишилось без змін.

Відповідно до пункту 167.4 статті 167 Кодексу ставка ПДФО становить 15% бази оподаткування щодо перевищення суми пенсії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), щомісячного довічного грошового утримання, які отримуються платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, – у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати.

Положення цього підпункту не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (підпункт 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Кодексу).

Зазначаємо, що станом на 01.01.2016 місячна мінімальна заробітна плата складає 1378 гривень.

Таким чином, з 01.01.2016 оподаткуванню, як і раніше, за ставкою 15%, підлягатимуть пенсії, розмір яких перевищуватиме 4134 гривні у частині такого перевищення.

 

Модель спрощеної системи оподаткування у 2016 році

Кременчуцька ОДПІ інформує, що на 2016 рік зберігається існуюча модель спрощеної системи оподаткування, у частині кількості груп платників єдиного податку. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються, як і раніше, на чотири групи платників єдиного податку.

При цьому, Законом України від 24.12.2015 №909-VIІI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон №909), який набрав чинності з 01.01.2016, внесені, зокрема, наступні зміни до Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у частині спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

  1. Для платників єдиного податку третьої групи (фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП) та юридичних осіб)

а) збільшено ставки єдиного податку (пункт 293.3 статті 293 Кодексу):

– для платників податку на додану вартість (далі – ПДВ) – з 2% до 3%;

– для неплатників ПДВ – з 4% до 5%;

б) зменшено річний обсяг доходу, що дає право на перебування у 2016 році на спрощеній системі – з 20 мільйонів гривень до 5 мільйонів гривень (підпункт 3) пункту 291.4 статті 291 Кодексу).

  1. Для платників єдиного податку четвертої групи (сільськогосподарських товаровиробників):

а) збільшено в 1,8 рази розмір ставок податку (пункт 293.9 статті 293 Кодексу), а саме:

– для ріллі, сіножатей і пасовищ – з 0,45% до 0,81%;

– для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах і на поліських територіях, та для багаторічних насаджень – з 0,27% до 0,49%;

– для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – з 0,09% до 0,16%;

– для земель водного фонду – з 1,35% до 2,43%;

– для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, – з 3,0% до 5,4%;

б) для платників єдиного податку четвертої групи виключено вимогу щодо обов’язкового оформлення та реєстрації відповідно до законодавства права власності/користування земельними ділянками (зміни до пункту 2921.1 статті 2921 Кодексу);

в) для платників єдиного податку четвертої групи база оподаткування єдиним податком у 2016 році визначається з урахуванням таких особливостей (пункт 5 підрозділу 8 розділу ХХ Кодексу):

для сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) базою оподаткування є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня 2015 року відповідно до порядку, встановленого розділом XII цього Кодексу;

для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) базою оподаткування є нормативна грошова оцінка ріллі в Автономній Республіці Крим або в області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня 2015 року відповідно до порядку, встановленого розділом XII цього Кодексу.

 

Кампанія Декларування-2016

Свідоме декларування доходів та сплата податків – це вірний шлях до побудови європейського суспільства, ознака цивілізованого суспільства, високої правосвідомості громадян та є одним з критеріїв партнерських взаємовідносин між платниками податків та державою.

Декларування доходів – це виконання громадянами свого конституційного обов’язку, індивідуальний внесок у добробут держави, реалізація права громадян на податкову знижку.

Щорічно з 1 січня до 1 травня триває кампанія Декларування. Це означає, що настав час подання громадянами до податкової інспекції за місцем реєстрації декларацій про майновий стан і доходи, які вони отримали у 2015 році. Зокрема, це стосується громадян, які мали:

– доходи від особи, яка не є податковим агентом (в тому числі від здавання в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, його продажу, а також від продажу власної сільськогосподарської продукції фізичним особам);

– отримували нецільову благодійну допомогу, якщо її загальна сума перевищила 1710 грн.;

– доходи громадянина від двох і більше податкових агентів, якщо загальна сума оподатковуваних доходів, нарахованих такими податковими агентами за 2015 рік перевищила 146 160 гривень;

– спадок (подарунки) від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення (тобто отримані не від чоловіка-дружині чи від батьків – дітям, а були отримані від інших родичів або сторонніх осіб);

– доходи від продажу інвестиційних активів;

– іноземні доходи;

– доходи від репетиторства, фото та відеозйомок, від проведення різних розважальних заходів тощо.

Метою декларування доходів фізичних осіб – платників податків є не тільки сплата податків до бюджету, а й повернення громадянам сум податку на доходи фізичних осіб, надмірно сплаченого з їх заробітної плати у минулому 2015 році.

Повернути частину податку на доходи фізичних осіб, сплаченого громадянами із заробітної плати, можна, зокрема, у разі реалізації їх права на податкову знижку за наслідками звітного 2015 року.

У разі потреби, всю необхідну інформацію щодо порядку заповнення та подання податкової декларації про майновий стан та доходи громадянин може отримати у Центрі обслуговування платників Кременчуцької ОДПІ.

Від нас з вами залежить добробут не тільки держави в цілому, а й кожного окремого українця. Своєчасно сплачені податки – це шлях до підвищення добробуту, стабільності та фінансової незалежності країни.

 

Податковий календар

15 лютого, понеділок, останній день подання

– звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за січень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за січень

19 лютого, п’ятниця, останній день подання

– податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2016 р.

– податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) на 2016 р.

– податкової декларації з транспортного податку на 2016 р.

19 лютого, п’ятниця, останній день сплати

– податку на прибуток підприємства за IV квартал 2015 р.

– ПДВ за ІV квартал 2015 р.,

– рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за ІV квартал 2015 р.

– рентної плати за спеціальне використання води за ІV квартал 2015 р.

– рентної плати за користування надрами за ІV квартал 2015 р.;

– рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за ІV квартал 2015 р.

– екологічного податку за ІV квартал 2015 р.

– збору за місця для паркування транспортних засобів за ІV квартал 2015 р.

– туристичного збору за ІV квартал 2015 р.

– єдиного податку фізичними та юридичними особами, віднесеними до третьої групи, за ІV квартал 2015 р.

– податку на доходи фізичних осіб за результатами подання податкової декларації про майновий стан і доходи фізичними особами — підприємцями

– авансового внеску з єдиного податку на лютий платниками, віднесеними до першої та другої груп

22 лютого, понеділок, останній день подання

– податкової декларації з ПДВ за січень

– декларації акцизного податку за січень

– податкової декларації рентної плати за січень з розрахунком:

рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

– податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи на 2016 р. та розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 2015 р. для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку

– звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за січень

22 лютого, понеділок, останній день сплати

– єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за січень

Відділ комунікацій Кременчуцької ОДПІ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь что бы сообщить нам.

Leave a Reply

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

You may also like

Строительная фирма на Полтавщине не платила налоги

Сотрудниками налоговой милиции расследуется уголовное производство по факту