Техогляд 2011

740
нет комментариев
wpid-tehosmotr2.jpg

Процедура проходження державного технічного огляду актуальна для всіх власників транспортних засобів. ДАІ звертає увагу, що згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 року № 606 “Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів”, техогляд засобів незалежно від форми власності проводиться з такою періодичністю:
– два рази на рік – засоби, призначені для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більш як дев`ять з місцем водія включно, та спеціалізовані засоби для перевезення небезпечних вантажів (відповідно до класифікації засобів за категоріями М2, М3, N1, N2, N3, О2, О3, О4);
– один раз на рік – засоби, призначені для перевезення вантажів з максимально дозволеною масою понад 3,5 тонни, а також спеціальні та спеціалізовані засоби, зокрема автокрани, таксі, автомобілі швидкої медичної допомоги тощо (відповідно до класифікації засобів за категоріями М1, N1, N2, N3, О3, О4);
– один раз на два роки – засоби, призначені для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння не більш як дев`ять з місцем водія включно та для перевезення вантажів з максимально дозволеною масою до 3,5 тонни, а також мотоцикли та інші механічні транспортні засоби (відповідно до класифікації засобів за категоріями L, М1, N1, О1, О2) у такому порядку:
– у рік, який закінчується на непарну цифру, – засоби, остання цифра року випуску яких непарна;
– у рік, який закінчується на парну цифру і нуль, – засоби, остання цифра року випуску яких парна або нуль.

Допускається проведення техогляду причепів, причепів-розпусків та напівпричепів незалежно від року їх випуску одночасно з тягачем.

Державний технічний огляд проводиться ДАІ в такий срок:
– з 15 січня по 15 грудня – для тих засобів, техогляд яких проводиться один раз на два роки або один раз на рік;
– з 15 січня по 30 червня та з 1 липня по 15 грудня – для тих засобів, техогляд яких проводиться два рази на рік.

Перевірку технічного стану засобу під час техогляду здійснюють уповноважені суб`єкти господарювання, які внесені до реєстру ДАІ.

Власники засобів – юридичні особи, фізичні особи – підприємці подають щороку до 15 січня підрозділу Державтоінспекції за місцем постійної або тимчасової реєстрації засобу заявку із зазначенням кількості зареєстрованих засобів незалежно від того, експлуатується засіб чи ні, та запропонованої ними дати проведення техогляду. Підрозділ Державтоінспекції після узгодження дати проведення техогляду на підставі поданих заявок складає до 30 січня. У разі відсутності заявок підрозділ Державтоінспекції самостійно визначає дату проведення техогляду засобів, які належать підприємствам, установам, організаціям та підприємцям-суб`єктам господарювання і зареєстровані на території обслуговування. Техогляд засобу проводиться за місцем його постійної або тимчасової реєстрації відповідним підрозділом Державтоінспекції.

При технічному огляді транспортного засобу його власник, або уповноважена ним особа, що має тимчасовий реєстраційний талон, пред`являє:
1) паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, – для фізичних осіб, копії довідки з ЄДРПОУ та документа, що підтверджує факт закріплення засобу за водієм, – для юридичних осіб;
2) протокол перевірки технічного стану, виданий суб`єктом господарювання не раніше 45 діб до дати проведення техогляду, або міжнародний сертифікат технічного огляду, виданий центром технічного огляду для засобів, що виконують міжнародні перевезення вантажів і пасажирів (список суб`єктів, уповноважених на перевірку технічного стану додається);
3) реєстраційні та інші документи, що підтверджують право використання зазначеного ТЗ;
4) посвідчення водія, що дає право керувати ТЗ відповідної категорії, та талон до нього;
5) медична довідка щодо придатності водія до керування ТЗ відповідної категорії;
6) поліс обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних засобів або документ, що підтверджує право на звільнення від страхування;
7) квитанції або платіжні доручення про сплату за 2010 рік податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів за ставками, які діяли до 1 січня 2011 року, а фізичні особи, які були звільнені у 2010 році від його сплати, – документ, що дає право на користування такими пільгами.
8) дозвіл на встановлення та використання спеціальних звукових і (або) світлових сигнальних пристроїв;
9) на засоби, що здійснюють перевезення небезпечних вантажів, додатково подаються свідоцтво про допущення засобів до перевезення небезпечних вантажів та свідоцтво про підготовку водіїв засобів, що перевозять небезпечні вантажі;
10) на засоби, що працюють на газовому паливі, додатково подається документ, що підтверджує проведення випробовування газової паливної системи в порядку і строк, установлені для даного виду обладнання та його комплектації (контрольний талон).

У разі відсутності будь-якого документа, технічний огляд не проводиться.

Строк дії талона техогляду обмежується датою проведення наступного техогляду для відповідної категорії засобів, зазначеною в талоні. Експлуатація ТЗ без талона, виданого в установленому порядку, з талоном, строк дії якого закінчився, або з талоном, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандарту або є підроблений, забороняється.

Засіб, перереєстрований у зв`язку із зміною номерних знаків чи переобладнанням (зміна марки, моделі, складових частин, що мають ідентифікаційні номери) та зареєстрований новим власником, подається для техогляду в 10-денний строк від дня реєстрації або перереєстрації підрозділом Державтоінспекції.

Власники засобів або уповноважені ними особи, які експлуатують засоби, що не пройшли техогляд в установлений строк, несуть адміністративну відповідальність в установленому порядку.

Справним вважається укомплектований відповідно до призначення засіб, який не має зовнішніх механічних та корозійних пошкоджень і технічний стан якого відповідає вимогам Закону України “Про дорожній рух”, Правил дорожнього руху, нормативів з безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища, а також правилам технічної експлуатації, інструкціям підприємств-виробників.

На кожний справний транспортний засіб, за наявності зазначених документів, та в разі відсутності даних про його протиправне використання або несплату штрафу за адміністративне порушення у сфері безпеки дорожнього руху, а також за умови сплати коштів за надані послуги під час техогляду та бланкову продукцію Державтоінспекції, працівник АТІ видає талон про проходження техогляду.

Ставки збору за першу реєстрацію колісних транспортних засобів

Об`єм циліндрів двигуна,
куб. сантиметрів / Потужність двигуна, кВт /

Одиниця виміру

Ставка збору,
гривень за 100 куб. сантиметрів об`єму циліндрів двигуна

Ставка збору,
гривень за 1 кВт потужності двигуна

Застосування коефіцієнта за терміном використання транспортного засобу

від

до (включно)

новий

до 8 років

понад 8 років

для мотоциклів:

0

500

см.куб.

3

1

2

40

501

800

см.куб.

5

1

2

40

понад 800

см.куб.

10

1

2

40

для легкових автомобілів (крім автомобілів, обладнаних електродвигуном):

0

1000

см.куб.

3

1

2

40

1001

1500

см.куб.

5

1

2

40

1501

1800

см.куб.

7

1

2

40

1801

2500

см.куб.

10

1

2

40

2501

3500

см.куб.

25

1

2

40

3501

4500

см.куб.

40

1

2

40

4501

5 500

см.куб.

45

1

2

40

5501

6 500

см.куб.

55

1

2

40

понад 6500

см.куб.

60

1

2

40

для легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном:

кВт

0,5

1

для автобусів, у тому числі мікроавтобусів:

см.куб.

5

1

2

40

для тракторів:

см.куб.

2,5

1

для вантажних автомобілів (в т.ч. для вантажо-пасажирських):

0

8200

см.куб.

15

1

2

40

8201

15000

см.куб.

20

1

2

40

понад 15000

см.куб.

25

1

2

40

для сідельних тягачів:

см.куб.

15

1

2

40

для автомобілів спеціального призначення:

см.куб.

5

1

2

40

Відповідно до пункту 1 розділу ХІХ “Прикінцеві положення” Податкового кодексу, прийнятого Верховною Радою України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІІ з 01.01.2011 року набирає чинності розділ VII “Збір за першу реєстрацію транспортного засобу”.

Від сплати збору за першу реєстрацію транспортних засобів звільняються (пункт 235.1. статті 235 Податкового кодексу) будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів, дитячі будинки-інтернати, пансіонати для ветеранів війни і праці, геріатричні пансіонати, реабілітаційні установи для інвалідів та дітей-інвалідів, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів.

Також, від сплати збору звільняються легкові автомобілі для інвалідів з об`ємом циліндрів двигуна до 1500 куб. сантиметрів, що придбані за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та/або безоплатно передані інвалідам відповідно до законодавства України.

У разі відчуження (зміні власника з вище перелічених організацій на будь-якого іншого) транспортних засобів, перша реєстрація яких здійснена на пільгових умовах, нові їх власники зобов`язані сплатити збір у порядку і на умовах, передбачених Податковим кодексом. Збір сплачується фізичними та юридичними особами перед проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів.

Збір сплачується за місцем реєстрації транспортних засобів за ставками, які діють на день сплати.

Платники збору зобов`язані при першій реєстрації в Україні пред`являти квитанції або платіжні доручення про сплату збору з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення, а платники, звільнені від сплати збору, – відповідний документ, що дає право на користування такими пільгами.

У разі відсутності документів про сплату збору або документів, що дають право на користування пільгами, перша реєстрація в Україні не проводиться.

Відповідно до підрозділу 9 розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу фізичні особи, які є власниками транспортних засобів, що відповідно до законодавства підлягають технічному огляду один раз на два роки, при проходженні у 2011 році такого технічного огляду або знятті транспортних засобів з обліку зобов`язані пред`являти органам, що здійснюють зняття з обліку або технічний огляд транспортних засобів, квитанції або платіжні доручення про сплату за 2010 рік податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів за ставками, які діяли до 1 січня 2011 року, а фізичні особи, які були звільнені у 2010 році від його сплати, – документ, що дає право на користування такими пільгами. У разі неподання таких документів технічний огляд транспортних засобів та зняття їх з обліку не провадяться.

У зв`язку з втратою з 01.01.2011 року чинності Закону України від 11.12.1991 № 1963-ХІІ “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” при проходженні технічного огляду у 2011 (для ТЗ, що проходять техогляд 1 раз на 2 роки) році власники ТЗ зобов`язані сплатити податок з власників ТЗ за 2010 рік за ставками, які діяли до 1 січня 2011 року.

За послуги ДАІ і спецпродукцію перераховувати:
УДАІ УМВС України в Полтавській області
Банк: ГУДКУ в Полтавській області, р/р 31255272210018, МФО 831019, код 08682677

Найменування послуги

Вартість послуги

Найменування послуг, які передбачені постановою КМУ N795 від 04.06.2007 року, Постановою КМУ від 09.07.2008р. №606 “Про затвердження Порядку проведення ДТО колісних транспортних засобів”

Вартість послуг, які затверджені нак. МВС, МФ, МЕ N369/1105/336 від 05.10.2007р. та вартість відповідної спец продукції з націнкою 25%, грн.

Проведення державного піврічного технічного огляду автобусів

57,25

Державний технічний огляд

Націнка та талон то тип 2

Надання полігр. та комп.послуг під час оформлення…

ВСЬОГО

12,00

21,25

24,00

57,25

Проведення державного піврічного технічного огляду причепів

53,25

Державний технічний огляд

Націнка та талон то тип 2

Надання полігр. та комп.послуг під час оформлення…

ВСЬОГО

8,00

21,25

24,00

53,25

Проведення державного річного технічного огляду автомобілів, автобусів

58,50

Державний технічний огляд

Націнка та талон то тип 1

Надання полігр. та комп.послуг під час оформлення…

ВСЬОГО

12,00

22,50

24,00

58,50

Проведення державного річного технічного огляду мототранспорту, причепів

54,50

Державний технічний огляд

Націнка та талон то тип 1

Надання полігр. та комп.послуг під час оформлення

ВСЬОГО

8,00

22,50

24,00

54,50

Проведення державного річного технічного огляду автомобілів, автобусів (Тип 3)

136,00

Державний технічний огляд

Націнка та талон то тип 3

Надання полігр. та комп.послуг під час оформлення…

ВСЬОГО

12,00

100,00

24,00

136,00

Проведення державного річного технічного огляду мототранспорту, причепів (Тип 3)

132,00

Державний технічний огляд

Націнка та талон то тип 3

Надання полігр. та комп.послуг під час оформлення

ВСЬОГО

8,00

100,00

24,00

132,00

За зверненням в тому числі:

Проведення перевірки даних (з видачею в разі потреби відповідної довідки) про причетність до скоєння порушень Правил дорожнього руху (за проведення однієї перевірки щодо однієї особи)

39,00

Виїзд на місце стоянки транспортного засобу для проведення його технічного огляду (за один транспортний засіб)

56,00

Проведення лекцій на автопідприємствах, в установах, навчальних закладах, а також для громадян, які порушили Правила дорожнього руху (за одну годину лекцій)

43,00

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ

День

Час

Перерва

Вівторок, середа, п`ятниця

9 год. 00 хв. – 17 год. 00 хв.

12 год. 00 хв. –

13 год. 00 хв.

УДАІ УМВС України в Полтавській області

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь что бы сообщить нам.

Leave a Reply

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

You may also like

Вантажівка зачепила припаркований Renault

Сьогодні на вулиці Вадима Пугачова сталась аварія. Водій DAF